Magdalena Wołkowicz - Life Advisor & Coach

Zindywidualizowana edukacja. 
Towarzyszenie w rozwoju osobistym i zawodowym.
Doradztwo i mentoring biznesowy.

kontakt:
Magdalena Wołkowicz

telefon:
0-608-321-293

e- mail:
magdalena.wolkowicz@lifeadvisor.eu

skype:
lifeadvisor

facebook:
lifeadvisor Magdalena Wołkowicz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coaching jest jak proces produkcji wina.
Najpierw dojrzewają winogrona, potem fementują pod kontrolą w beczkach, aż w końcu cieszą smakiem szlachetnego trunku!
DOJRZEWANIE - to cel nad którym pracuję z Klientem - FERMENTACJA -  to czas realizacji i zmagań  -
DEGUSTACJA - czas cieszenia się  smakiem sukcesu!                                                                          
   Home      O mnie

Od kilku lat pracuję jako coach, specjalizując się w tzw. life coachingu i job coachingu. Mam ponad 10 letnie doświadczenie pracy jako doradca zawodowy w programach aktywizacyjnych dla osób bezrobotnych i w projektach outplacementowych tzw. zwolnień monitorowanych. Jestem także certyfikowanym trenerem. Prowadziłam szkolenia rozwijające  umiejętności miękkie, takie jak: asertywność, efektywna komunikacja, autoprezentacja, poczucie wartości, oraz Szkolenia z przedsiębiorczości, budowania zespołów, efektywnej sprzedaży. Tworzę autorskie programy szkoleniowe i podręczniki dla uczestników szkoleń.
 
Jestem wykładowcą studiów podyplomowych w obszarze Doradztwa zawodowego i job coachingu. Prowadzę autorski projekt Akademię Rozwoju Zawodowego przy Centrum pomocy psychologicznej Integra, Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.
Współpracuję przy projektach rozwojowo - doradczych z firmami i organizacjami takimi jak: 2C Consulting, Stowarzyszenie PSTD, L.Grant, WYG Int, House of Skills, Sofrecome, Center Consulting, Magda Lesiak & Partnerzy, Fundacja Projekt Polacy, Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Rajska Jabłoń, Instytutu Rozwoju Biznesu, K&K Select, dk Group, Grudzinska&Associates, Bernard Brunnhes, PBA, Wanke Consulting, OTKAR, PARP, SMG KRC HR, 

Jako wolontariusz pracowałam w Komisji Doboru Rodzin w międzynarodowej organizacji Habitat for Humanity. http://www.habitat.pl/

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie byłam doktorantką na Wydziale Geologii, jednak idea pomocy w rozwoju i edukacji ludzi była mi bliższa niż rozwój badan naukowych, dlatego, rozpoczęłam studia podyplomowe „Zarządzanie Ludźmi w Firmie” na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a następnie ukończyłam Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Psychologii Zdrowia i Pogotowiu „Niebieska Linia”, by rozwijać się w kierunku counsellingu (pomocy psychologicznej) w Studium Poradnictwa i Counsellingu SPCH. Aktualnie rozwijam swoje umiejętności doradcy zawodowego i job coacha w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na studiach podyplomowych "Doradztwo zawodowe, edukacyjne i coaching kariery". Ukończyłam też wiele kursów i warsztatów doszkalających m.in.: „Coaching psychologiczny”, "Psychologia dla trenerów" na Uniwersytecie Warszawskim. "Trener - Konsultant w biznesie" House of Skills 
„Warsztatu dla Trenerów i Szkoleniowców” - Laboratorium Psychoedukacji Instytutu Treningu i Psychoterapii w Warszawie.
 
Publikacje:

·     2011 Akademia Leona Koźmińskiego - II Międzynarodowa Konferencja Coachingu „Coaching, jako narzędzie pracy z kobietami nieaktywnymi zawodowo na przykładzie projektu PARP - „Kobiety kobietom” oraz innych projektów”, współautorka artykułu w materiałach konferencyjnych

·  2010 Praca i zdrowie (3/2010) – „Sposób postępowania ze zużytymi środkami ochrony osobistej”, artykuł na zamówienie.

·     2009 Nowy Wyszkowiak – autorka artykułów o tematyce społecznej m.in o stereotypach, przemocy, radzeniu sobie z sytuacjami molestowania i mobbingu

Certyfikaty, dyplomy i referencje:
 
    
 
   
  
 
 
 

 

Hostowane na o12.pl